Czy warto wybierać leasing samochodu?

Najpopularniejszym przedmiotem umowy leasingu, jest samochód. Leasing, jest często dla mniejszych przedsiębiorstw, jedynym sposobem, na zwiększenie taboru samochodów w firmie, przy stosunkowo małych na ten cel poniesionych wydatkach. W przypadku leasingu samochodów, istnieją pewne zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów i nabywania pojazdów leasingowanych. Warto jest poznać te zasady, przed podjęciem decyzji o nabyciu auta, lub przed podpisaniem umowy leasingu. Bowiem do kosztów uzyskania przychodu, nie można zaliczyć, w przypadku zawarcia umowy leasingu finansowego odpisów na skutek amortyzacji, wynikających z tytułu zużycia samochodu osobowego. Dotyczy to części ustalonej od wartości samochodu, która przewyższa wartość 20 tysięcy Euro, według przelicznika ustalonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień podpisania umowy leasingu. W takim przypadku zalecane jest korzystanie z leasingu operacyjnego, ponieważ w tych warunkach kupując samochody osobowe, o wysokiej wartości, lub też decydując się na podpisanie na taki samochód umowy leasingu, przedsiębiorca całą wysokość rat może wliczyć w koszty.